Klantenwaardering:
4.4/5
Historie

Oprichter

Grondlegger van Geijtenbeek Verhuizers is Gerard Geijtenbeek, geboren op 15 september 1901 te Zeist als enig kind van Jan Geijtenbeek en Barendje van der Meijden. Gerard begint zijn werkzame leven als hulpje bij zijn vader Jan Geijtenbeek, die in de veehandel/veefokkerij werkzaam is vanaf een boerderij tussen Zeist en Utrecht.
Vervolgens is Gerard kortstondig werkzaam (of zelfs medefirmant) bij een slager in IJsselstein. Dit blijkt geen succes, en hij keert terug naar Zeist.

Gerard trouwt op 22 maart 1923 met Meta van Eck.

Anno 2013 is de boerderij in Zeist verdwenen, maar hij stond achter een nu nog bestaand pand aan de doorgaande weg van Utrecht naar Zeist. Er zit nu een pensioenfonds of verzekeringsbedrijf in het grote huis. De bewoners van dat huis hadden grond met boerderijen die ze verpachtten.

Verhuizer

Omdat begin jaren ’30 van de vorige eeuw in de veehandel onvoldoende werk is, werkt Gerard regelmatig als los arbeider bij Van Nimwegen verhuizingen in Zeist, en vestigt zich in de Bouwstraat te Utrecht, in de huidige wijk Wittevrouwen.
Het verhuisvak bevalt zo goed dat Gerard besluit voor zichzelf te beginnen. Om de hoek van de Bouwstraat komt een woning te koop aan de Griftstraat 78 te Utrecht, die de familie betrekt.

Deze woning is tot 1972 binnen de familie gebleven, zowel de tweede als de derde generatie Geijtenbeek is hier opgegroeid.

Heeft u vragen? Laat ons u terugbellen!

Start

Over de geschiedenis van Geijtenbeek Verhuizers tot net na WO-2 is weinig bewaard gebleven. Er zijn enkele foto’s waarbij echte paarden de plaats innemen van hun gemotoriseerde soortgenoten, maar
dat is het wel zo ongeveer. Het verhaal gaat dat eind jaren dertig een deel van Fort Jutphaas (nu Nieuwegein) in gebruik was als inboedelberging, en dat veel personen die vanwege de oorlogsdreiging bang waren voor hun hebben-en-houden hun vaak kostbare inboedels in bewaring gegeven hadden, zodat de opslagruimte uitpuilde.

Specialisatie

Na de oorlog profiteert Geijtenbeek van de wederopbouw, en vooral van het Camp New Amsterdam van de US Army, bij de Vliegbasis Soesterberg. Geijtenbeek is de huisleverancier van de legerbasis voor wat het verhuiswerk betreft, en verhuist wórdt er!
Behalve bij het Amerikaanse leger bouwt Geijtenbeek een sterke naam op bij een uitgebreid cliëntele van vaak welgestelde Nederlanders, blijkens de overgebleven reclame-uitingen uit die tijd. Niet alleen de inboedel wordt verhuisd, maar ook dan is al sprake van full-service relocation: zelfs de vloerbedekking wordt meegenomen, en in de nieuwe woning met de hand weer op maat genaaid en gelegd. Een béétje verhuizing neemt al snel een week in beslag!

Gedurende de jaren ’50 en ’60 ontwikkelt Geijtenbeek zich zodoende tot een verhuizer met een uitstekende reputatie, die zich uitstrekt tot over de landsgrenzen. Dankzij de ervaring die opgedaan wordt met de dienstverlening voor de US-army, weet Geijtenbeek ook andere internationale klanten aan zich te binden.

De hoofdzetel van het bedrijf wordt verplaatst naar Huis ter Heide, dicht bij de vliegbasis, en vervolgens naar de Gramserweg 25 te Austerlitz. Vanuit de activiteiten voor de U.S.-army worden de internationale contacten uitgebouwd, en Geijtenbeek wordt agent voor de grootste internationale verhuisorganisatie in die tijd: United Van Lines. De eerste vaste huisstijl van het bedrijf is hieraan te danken: de geel/witte huisstijl is rechtstreeks overgenomen van de grote Amerikaanse partner.

Gerard Geijtenbeek krijgt vier zoons en twee dochters, aanvankelijk allemaal werkzaam in het bedrijf.

Van Gend & Loos

Rond 1967 verkoopt Gerard zijn bedrijf aan het toenmalige Van Gend & Loos; zijn kinderen krijgen een minderheidsaandeel. De handelsnaam wordt Geytenbeek N.V., later Geytenbeek B.V., en het bedrijf verhuist terug naar Utrecht, naar de Nebraskadreef in de nieuwe uitbreidingswijk Overvecht.

Onder de veugels van Van Gend & Loos kent Geijtenbeek Verhuizers in korte tijd een enorme expansie. Professionele verkopers zijn in die tijd zeker geen gemeengoed in de verhuisbranche, maar Van Gend & Loos heeft ze, en zet ze ook in. Grote zakelijke klanten worden binnengehaald, en Geijtenbeek krijgt in korte tijd een grote voorsprong op de concurrentie. Op het gebied van internationale verhuizingen is Geijtenbeek al een speler van belang, nu komt daar nog de zakelijke projectenmarkt bij en de lucratieve markt van kunstvervoer, of art-handling zoals dat anno 21e eeuw in correct Nederlands heet.

Bekende namen als het Van Abbe Museum, Albert Heijn, Zwolsche Algemeene, Dow Chemical Company, Hoechst Holland N.V., maar bijvoorbeeld ook het Rijksmuseum kunnen aan de klantenkring worden toegevoegd. Geytenbeek verhuist gemeentehuizen, bibliotheken, archieven, complete ziekenhuizen en grote bedrijven.
Het pand aan de Nebraskadreef is al snel te klein, en de volgende locatie wordt de Mississippidreef, een paar straten verderop.

Filialen

Waar in de 21e eeuw globalisering het thema is, wordt omstreeks 1970 het territorium nog afgeschermd door de landsgrenzen. Maar: Nederland moet dan ook wel goed afgedekt worden, en er worden verschillende filialen geopend, afgestemd op de klantenkring:

Familiebedrijf

Geijtenbeek Goes

Het Sloegebied is volop in ontwikkeling, en vaste klant Dow Chemical besluit in 1967 een vestiging in Terneuzen op te zetten, wat een belangrijke impuls moet gaan worden voor de kanaalzone tussen Gent en Terneuzen. Geytenbeek gaat op zoek naar een vestigingsplaats in de buurt van deze belangrijke Zeeuwse regio’s, en die wordt gevonden aan de Nieuwstraat 60-66 te Goes.

Ondertussen is op het hoofdkantoor in Utrecht de werksfeer tussen de nieuwe directie en de broers Geijtenbeek niet optimaal. De nieuwe zakelijkheid botst met het oude kwaliteitsdenken.

De jongste zoon van Gerard, J.C. (Cor) Geijtenbeek woont anno 1972 nog steeds in de voormalige ouderlijke woning aan de Griftstraat 78. Hij ziet de oprichting van het nieuwe filiaal in Goes als een uitdaging, én als kans om aan het “gedoe” in Utrecht te ontsnappen.
Daarom verkoopt hij zijn huis, en verhuist op 28 februari 1972 met zijn gezin naar Goes, en betrekt een bovenwoning boven het kantoor aan de Nieuwstraat. Achter het kantoor is nog een ruime opslagloods.

Op 1 juli 1977 levert Cor Geijtenbeek zijn aandeel in Geytenbeek B.V. in, en neemt voor eigen rekening de vestiging Goes over, inclusief materieel, klanten en personeel: Geijtenbeek Goes B.V. is geboren.

De focus komt vanuit Goes weer meer te liggen op kwaliteit, en minder op kwantiteit. Bestaande klanten blijven klant, nieuwe regionale én internationale klanten komen er bij. Geijtenbeek Goes B.V. wordt agent voor een nieuwe global player op de verhuismarkt, en bedient internationale klanten door heel Europa.

Het pand aan de Nieuwstraat blijft in gebruik tot 1999. In 1988 wordt een extra opslaglocatie in gebruik genomen aan de Dirk Dronkersweg 7, met het oog op de toenemende containerisatie en de behoefte aan extra bedrijfsruimte. Op 1 mei 2001 betrekt Geijtenbeek Verhuizers een nieuw modern pand aan de Stanleyweg 8 te Goes, na tussentijds één jaar vanaf een tijdelijke locatie aan de Dirk Dronkersweg 10 werkzaam te zijn geweest.

Inmiddels heeft Cor Geijtenbeek zijn aandelen op 31 december 1999 overgedragen aan zijn zoon Willem Geijtenbeek: de derde generatie in het verhuisvak.

Rijksverhuizingen

Een belangrijke opdrachtgever, niet alleen voor Geijtenbeek maar voor iédere Erkende Verhuizer, was altijd de overheid. Ambtenaren, onder welk ministerie ze ook vielen, waren vrij in de keuze van hun verhuizer. Door de brancheorganisatie voor Erkende Verhuizers werden jaarlijks in overleg met de overheid tarieven vastgesteld, waaraan de aangesloten verhuisbedrijven zicht maar te houden hadden.
Sjoemelen had geen zin: een speciale afdeling van het Ministerie van binnenlandse zaken hield zich bezig met de controle op tarieven en uitvoering: het Bureau controle Rijksverhuizingen.
Een team van ambtenaren reisde per trein het land af, en bezocht thuis de recent verhuisde ambtenaren, om fysiek te controleren of de in rekening gebrachte bedragen overeenstemden met de verhuisde hoeveelheden en gemaakte afspraken.

Geytenbeek

Raamcontracten

Omstreeks 1990 schudt de Nederlandse verhuiswereld op zijn grondvesten. Het Ministerie van Defensie, qua rijksverhuizingen de grootste opdrachtgever, wil niet meer mee doen met de overige ministeries, maar schrijft op eigen houtje een “tender” uit voor het complete pakket aan verhuizingen. Alle verhuizingen voor Defensie zullen gegund worden aan één partij. In 2013 heel normaal, maar in die tijd een revolutie. Niet één verhuizer is in staat op eigen houtje dit hele pakket uit te voeren.

Euromovers

Deze tender van het Ministerie van defensie is de basis geweest voor de oprichting van samenwerkingsverbanden zoals de verhuisbranche die heden ten dage nog steeds kent: Top Movers, UTS, Euromovers, Mondial Movers en een aantal kleinere samenwerkingen, die voor een deel ook al weer beëindigd zijn.
Geijtenbeek Verhuizers gaat een samenwerking aan onder de naam Projectverhuizers Holland, later omgedoopt naar PVH Allround Movers Europe.
In 1998 gaat PVH een samenwerking aan met de Duitse verhuisgroep Eumo GMBH, waarna in januari 2000 in samenwerking met de Duitse collega’s de Europese verhuisgroep Euromovers wordt opgericht. Geijtenbeek Verhuizers presenteert zich vanaf dat moment mede onder de naam Geijtenbeek Euromovers.

In 2010/2011 komt Willem Geijtenbeek in gesprek met enkele collega-bedrijven die samenwerken binnen Top Movers, en er blijkt een “klik” te zijn.

Top Movers

Eind 2011 wordt daarom afscheid genomen van de samenwerking binnen Euromovers, en na een kort jaar zelfstandigheid is Geijtenbeek sinds 1 januari 2013 als volwaardig partner aangesloten bij Top Movers: een degelijk samenwerkingsverband van gelijkgestemde familiebedrijven.

Top Movers is volop in beweging, en werkt aan groei door verbreding van het dienstenpakket, met een sterke focus op klanttevredenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoe het Geijtenbeek Verhuizers heden ten dage vergaat kunt u elders op deze site lezen.

Graag tot uw dienst!