Klantenwaardering:
4.4/5
Geijtenbeek Verhuizers
0113 – 230 230 We staan voor u klaar!

Leveringsvoorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden van toepassing:

  • Op verhuizingen van particuliere inboedels: de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen AVVV 2015, alsmede in geval van bijkomende opslag de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen AVBV 2015, en in geval van overige bijkomende dienstverlening de Algemene voorwaarden voor de uitvoering van handymandiensten AVHD 2015. De voorwaarden zijn tot stand zijn gekomen in overleg met de Organsatie voor Erkende Verhuizers (OEV) en de Consumentenbond, en in werking getreden op 1 april 2015.
  • Op bedrijfsverhuizingen: de Algemene voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB), uitgegeven door de Stichting Vervoeradres te ‘s-Gravenhage. Deze voorwaarden deze zijn mede tot stand gekomen in overleg met de Organisatie voor Erkende Verhuizers (OEV), en gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
  • Op opslag van bedrijfsinventaris, voorraden, archiefmaterialen en overige zakelijke of bedrijfsmatige goederen: de Algemene opslagvoorwaarden, uitgegeven door de Stichting Vervoeradres te ‘s-Gravenhage.
  • Op overige vervoerwerkzaamheden: de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van internationaal vervoer in aanvulling op het CMR-verdrag.
  • Aanvullend hanteren wij de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden zijn te downloaden middels het aanklikken van de knop.