Klantenwaardering:
4.4/5

Invoer verhuisgoederen.

Bij de invoer van goederen in de Europese Unie zijn belastingen verschuldigd. Denkt u bijvoorbeeld aan invoerrechten en b.t.w.. Dit geldt zelfs wanneer u uw eigen spullen in wilt voeren. Echter, wanneer u goederen invoert vanwege een verhuizing kunt u meestal vrijstelling krijgen van belastingen bij invoer.

Om een vrijstellingsvergunning te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U verhuist vanuit een land buiten de Europese Unie, en gaat wonen in Nederland of een ander land van de Europese Unie.
 • U brengt hiermee uw normale verblijfplaats over naar de Europese Unie.
 • U woonde ten minste twaalf opeenvolgende maanden buiten de Europese Unie.
 • U hebt de goederen ten minste zes maanden in bezit en in gebruik.
 • U hebt de goederen gebruikt en u gaat ze ook weer gebruiken.
 • U voert de goederen in binnen twaalf maanden nadat u in Nederland of in een ander land van de Europese Unie bent gaan wonen.
 • U gaat de goederen niet uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen binnen twaalf maanden na de datum waarop de goederen zijn ingevoerd.

De vrijstelling geldt niet voor de volgende goederen:

 • alcoholhoudende producten
 • tabak en tabaksproducten
 • bedrijfsvoertuigen
 • niet-draagbaar materiaal voor beroepsdoeleinden

Aanvraagformulier

De vrijstellingsvergunning vraagt u aan met een formulier.

U kunt het formulier op de computer invullen en daarna uitprinten, of eerst uitprinten en dan handmatig invullen. Beantwoord de vragen volledig. Vergeet uw handtekening niet! Na ondertekening kunt u het aanvraagformulier aan ons opsturen of (liever) ingescand per email verzenden.

Bijlagen

Stuur met uw aanvraag de volgende stukken mee. Let op! Stuur nooit originele documenten! Kopieën zijn voldoende, bij voorkeur als gescand document per e-mail.

 • uw paspoort, inclusief uw visum als dat nodig is
 • uw bewijs van inschrijving in de basisadministratie van de gemeente waar u gaat wonen. Hieruit moet blijken dat u zich vanuit het buitenland hebt ingeschreven in Nederland of een ander land binnen de Europese Unie, en per welke datum dit gebeurd is. In geval u naar een land verhuist waar geen Gemeentelijke basisadministratie gevoerd wordt, kunt u ook een vergelijkbaar bewijs meesturen waarmee u dit aannemelijk maakt.
 • twee ondertekende goederenlijsten. U kunt hiervoor de lijsten gebruiken die uw verhuizer in het land van herkomst heeft opgesteld, maar u mag ook zelf een globale lijst samenstellen
 • een huur- of koopcontract van de woning waar u gaat wonen

Eventuele overige documenten waaruit blijkt dat u in de Europese Unie gaat wonen. Voorbeelden:

 • uw arbeidscontract
 • een werkgeversverklaring

Alleen wanneer u een auto of motor of een ander vervoermiddel wilt invoeren (zie vraag 5 van het formulier):

 • het buitenlandse kenteken- of registratiebewijs
 • het aankoop- of eigendomsbewijs

Uw aanvraag wordt door ons opgestuurd naar de belastingdienst/douane.

De belastingdienst zal beoordelen of u in aanmerking komt voor vrijstelling. Zonodig zal om aanvullende documenten of bewijsstukken worden gevraagd.

Bij een positieve beslissing ontvangen wij een vrijstellingsvergunning op uw naam. Pas daarna kunnen uw goederen worden ingevoerd.

Zolang de vergunning nog niet in ons bezit is, kunt u nog niet over uw goederen beschikken. Is uw inboedel al in Nederland gearriveerd, dan kunnen opslag- of stallingskosten ontstaan. Daarom is het van belang de aanvraag tijdig in te dienen.